Anadolu Boru

KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ANADOLU BORU PROFİL VE NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından kişisel verileri işlenen kişiler için hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Aşağıda belirtilen veri sahiplerinin kişisel verileri; 6698 sayılı kanunun 4.maddesinde belirtilen

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
VERİ SORUMLUSU
ÜNVANI ANADOLU BORU PROFİL VE NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
ADRESİ BEYDEĞİRMENİ MAH. BEYDEĞİRMENİ KÜME EVLER NO:87 KOCASİNAN/KAYSERİ
E-POSTA info@anadoluboru.com
KEP ADRESİ anadoluboru@hs05.kep.tr
TELEFON 0352 385 10 28
Genel İlkeler Doğrultusunda işlenmekte olup her bir veri sahibi ile veri işleme amaçları aşağıda belirtilmiştir.
StajyerStajyerler için mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
Çalışan AdayıÇalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
Çalışan YakınıAcil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yetkili kişi/ kurum/ kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
Firma Hissedar ve YetkilileriYetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Risk
Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Ürün ve /veya Hizmet AlıcısıMal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi kurum kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Mal-Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
Potansiyel Ürün ve/veya Hizmet alıcısıMal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal-Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
Tedarikçi adaylarıİç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
Tedarikçiİş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim/ etik faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum kuruluşlara bilgi verilmesi,
Faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetenek kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mal-hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, ,veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Mal /hizmet kiralama süreçlerinin yürütülmesi, Kurumsal İletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Veli /Vasi /TemsilciYetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
ZiyaretçiFiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi,
Yetkili Kurum /Kuruluş/Meslek Birliği/ Özel Hukuk Gerçek ve Tüzel Kişi ÇalışanlarıYetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
ReferansGerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak
BursiyerSosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Toplanan kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılması Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarma Amaçları
Sıra No Veri Aktarımı Yapılan Alıcı Kategorisi AKTARIM AMACI
1 Hissedarlar Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
2 İştirakler ve bağlı ortaklıklar ile iş ortakları Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe işlerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi amaçları ile
3 Mal ve Hizmet alınan Tedarikçiler/Taşeron Firmamızın ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetin tedariki için gerekli olan ve/veya tedarikçi ile yapılan sözleşmenin ifası için gerekli hallerle sınırlı şekilde
4 Yetkili Kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşları Kamu Kurum ve kuruluşlarına verilen hukuki yetki ve görevler çerçevesinde bu kurum ve kuruluşlardaki işlemlerin yerine getirilmesi veya kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi /belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçları ile sınırlı şekilde
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Firmamız hali hazırda aşağıda belirtilmiş olan otomatik olan veya olmayan yöntemlerle veri toplamaktadır;

 • Firmamız faaliyetlerinin sürdürülmesi amacı ile kullanılan her türlü basılı ve dijital belge/evrak/ resmi evrak/ formların/sözleşmelerin doldurulması veya beyan sureti ile sözlü, fiziki veya elektronik ortamlar vasıtası ile
 • Güvenlik Kamerası, Tanıtım videoları, Fotoğraf çekimleri sureti ile
 • Firmamıza ait www.anadoluboru.com internet sitesi üzerinden yönlendirilen tahsilat.anadoluboru.com internet sitesi üzerinden ve mobil uygulamalarındaki formların doldurulması sureti ile ad, soyad, Tc Kimlik No. adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihler, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları,şeklinde
 • Firmamıza gelen her türlü mail, faks, mektup, posta, kargo gönderisi vasıtası ile
 • Lokasyonlarımızda bulunan kişilerin internet servis hizmeti almak için Wi-fi bağlantısı kurması sureti ile internet trafik bilgileri şeklinde
 • Güvenlik kamera kayıtları ile,
 • Özlük dosyası oluşturma faaliyetleri esnasında çalışan tarafından getirilen fiziki belgelerin dosyalanması sureti ile
 • Firmamıza iş başvurusu yapmak, firmamız ile mal/hizmet alım veya satımı için ticari ilişki kurmak, firmamıza teklif vermek gibi amaçlarla mail göndermek, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif verilmesi sureti ile
 • Kariyer siteleri, İş-Kur ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerin verilerine ulaşılması suretiyle
 • Denetim, anket, rapor çalışmalarından,
 • Kişi, Kurum ve Kuruluşlar ile yapılan yazışmalardan
  işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

İşlenen kişisel veriler firmamız faaliyetlerini yürütebilmesi için “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” , “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veya açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.Maddesi kapsamındaki taleplerinizi firmamıza ait www.anadoluboru.com internet sitesinde de paylaşılmış olan başvuru formunun çıktısını almak suretiyle firmamıza şahsen başvuru yapmak veya noter vasıtası ile bildirimde bulunmak veya bu başvuru formunu Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi , Mobil imza ,5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak firmamız KEP veya elektronik posta adresine göndermek ya da varsa firmamıza daha önce bildirilmiş ve firmamız sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz.

Başvuralar talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, talebiniz ile ilgili yapılacak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğin 7. Maddesinde de belirtilen şekilde ücret talep edilebilir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve mevzuatta belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Ek: Başvuru Formu